🗣ქართული ენის ბილეთები

ტესტის დაწყება

#1

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

. მე ცუდად ვსაუბრობ ქართული

. მე ცუდად ვსაუბრობ ქართულით

. მე ცუდად ვსაუბრობ ქართულად

. მე ცუდად ვსაუბრობ ქართულმა

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

მე ცუდად ვსაუბრობ ქართულად

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#2

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

. მე ვხატავ სურათს

. მე ვხატავ სურათმ

. მე ვხატავ სურათი

. მე ვხატავ სურათის

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

მე ვხატავ სურათს

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#3

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

. მე დამიძახა ამხანაგს

. მე დამიძახა ამხანაგმა

. მე დამიძახა ამხანაგით

. მე დამიძახა ამხანაგის

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

მე დამიძახა ამხანაგმა

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#4

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

. შენ ხარ ექიმმა

. შენ ხარ ექიმით

. შენ ხარ ექიმი

. შენ ხარ ექიმად

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

შენ ხარ ექიმი

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#5

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

. თქვენ უყურებთ ფეხბურთმა

. თქვენ უყურებთ ფეხბურთს

. თქვენ უყურებთ ფეხბურთო

. თქვენ უყურებთ ფეხბურთად

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

თქვენ უყურებთ ფეხბურთს

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#6

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

. საფულე დევს ჩანთასავით

. საფულე დევს ჩანთიდან

. საფულე დევს ჩანთისგან

. საფულე დევს ჩანთაში

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

საფულე დევს ჩანთაში

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#7

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

. ეზო ავი ძაღლია

. ეზოში ავი ძაღლია

. ეზოდან ავი ძაღლია

. ეზოზე ავი ძაღლია

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

ეზოში ავი ძაღლია

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#8

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

. გიორგი სკოლა სწავლობს

. გიორგი სკოლით სწავლობს

. გიორგი სკოლაზე სწავლობს

. გიორგი სკოლაში სწავლობს

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

გიორგი სკოლაში სწავლობს

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#9

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

. კოკა-კოლა მაცივრიდან დევს

. კოკა-კოლა მაცივარი დევს

. კოკა-კოლა მაცივარში დევს

. კოკა-კოლა მაცივრისგან დევს

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

კოკა-კოლა მაცივარში დევს

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#10

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

. ბავშვი წყალში ჩავარდა

. ბავშვი წყალზე ჩავარდა

. ბავშვი წყლის ჩავარდა

. ბავშვი წყალი ჩავარდა

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

ბავშვი წყალში ჩავარდა

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#11

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

. ის მიდის კონცერტთან

. ის მიდის კონცერტივით

. ის მიდის კონცერტში

. ის მიდის კონცერტზე

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

ის მიდის კონცერტზე

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#12

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

. ვაშლი დევს მაგიდა

. ვაშლი დევს მაგიდით

. ვაშლი დევს მაგიდისგან

. ვაშლი დევს მაგიდაზე

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

ვაშლი დევს მაგიდაზე

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#13

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

. ბიჭი ფეხზე იცვამს წინდას

. ბიჭი ფეხისკენ იცვამს წინდას

. ბიჭი ფეხში იცვამს წინდას

. ბიჭი ფეხი იცვამს წინდას

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

ბიჭი ფეხზე იცვამს წინდას

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#14

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

. არმსტრონგმა მთვარეში დადგა ფეხი

. არმსტრონგმა მთვარეზე დადგა ფეხი

. არმსტრონგმა მთვარისგან დადგა ფეხი

. არმსტრონგმა მთვარეს დადგა ფეხი

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

არმსტრონგმა მთვარეზე დადგა ფეხი

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#15

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

. ჩიტი ტოტი ზის

. ჩიტი ტოტიდან ზის

. ჩიტი ტოტზე ზის

. ჩიტი ტოტში ზის

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

ჩიტი ტოტზე ზის

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#16

შემოხაზეთ არასწორი პასუხი:

ყვავილები ყვავის:

. სახლის ქვეშ

. სახლის უკან

. სახლის ირგვლივ

. სახლის წინ

შემოხაზეთ არასწორი პასუხი:

ყვავილები ყვავის:

სახლის ქვეშ

#17

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

ბოსტანი გაშენებულია ...

. შენობაზე

. შენობის გვერდზე

. შენობაში

. შენობის ეზოზე

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

ბოსტანი გაშენებულია ...

ბოსტანი გაშენებულია შენობის გვერდზე

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#18

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

ანა დგას ...

. სკამიდან

. სკამის ირგვლივ

. სკამზე

. სკამის ქვემოთ

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

ანა დგას ...

ანა დგას სკამზე

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#19

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

ის ავიდა ...

. კიბის საფეხურზე

. კიბის ირგვლივ

. კიბის საფეხურში

. კიბის საფეხურისგან

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

ის ავიდა ...

ის ავიდა კიბის საფეხურზე

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

#20

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

გავემართე ...

. ცირკისგან

. ცირკისთვის

. ცირკისკენ

. ცირკივით

შემოხაზეთ სწორი პასუხი:

გავემართე ...

გავემართე ცირკისკენ

შემოხაზეთ სწორი პასუხი: